dorpsvereniging SINT LAURENS

 

Agenda

Alle muziekuitvoeringen worden gegeven in de Dorpskerk Van Cittersstraat 69

de andere bijeenkomsten vinden plaats in het Van Cittershoff

Van Cittersstraat 64 tenzij anders aangegeven

 

16 tot 22 september Collecte Nierstichting

22 september Champagne Charlie

30 september Hagenpreek Schellach

1 en 8 oktober Instructie AED

20 oktober Vocaal Ensemble Cantare met het programma “A la Carte“

23 oktober Dorpstafel

17 november BrosZ

14 december Lezzom