dorpsvereniging SINT LAURENS

Bestemmingsplan Akoestisch Landschap Sint Laurens    Bestemmingsplan Brigittadreef     Bestemmingsplan Noordweg    Bestemmingsplan Sint Laurens

 bestemmingsplannen

Geachte heer, mevrouw,                       

 

Vorig jaar juni is voor het laatst een nieuwsbrief verzonden over de nieuwbouwplannen rondom Sint Laurens. Omdat het college vandaag een besluit heeft genomen over fasering en verdere uitwerking, ontvangt u nu een update.

 

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan een verkaveling voor woningbouw op diverse locaties rondom het dorp. Er zijn enkele bijeenkomsten geweest waarop met de dorpsbewoners is gesproken over de plannen. Daarna is deze verkaveling als ontwikkelkader vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens is een afweging gemaakt over de fasering van de planvorming en de mogelijke woningtypes. Door het college is nu besloten om in eerste instantie te ontwikkelen aan de noord- en zuidzijde van het dorp en voorlopig nog geen woningbouw aan de oostzijde van de Noordweg te realiseren. De noord- en zuidzijde zullen in verschillende fasen worden ontwikkeld. U treft in de bijlage een tekening aan met deze fasering. Er wordt in de eerste fase voorzien in een mix aan (levensloopbestendige) woningtypen, vrije bouwkavels en wellicht ook een aantal sociale huurwoningen. De op de tekening aangeven typologie is overigens nog indicatief.

 

De volgende stap is dat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid op basis van deze fasering. Als dit gereed is (naar verwachting het derde kwartaal) zal de procedure worden gestart om de huidige bestemming te wijzigen, zodat de woningbouw ook daadwerkelijk mogelijk wordt.

 

In de planning zit voordat de procedure zal starten nog een bijeenkomst waarin we informatie willen ophalen over gewenste woningtypen en de uitstraling van de te bouwen woningen (beeldkwaliteit), zodat we de aansluiting op de marktvraag het beste kunnen maken.

 

U ontvangt deze mail omdat u bij ons geregistreerd staat als belangstellende voor deze locatie. Wilt u geen informatie over de woningbouwplannen rond Sint Laurens meer ontvangen, dan graag een reactie. We verwijderen uw gegevens dan uit de lijst met belangstellenden.

 

Voor meer informatie over het plan zelf kunt u contact opnemen met projectleider Jannita Dingemanse via 0118-675379 of e-mail

 

Met vriendelijke groet,

Wilbert Dingemanse

beleidsmedewerker grondzaken

 

Gemeente Middelburg

Leefomgeving

Postbus 6000

4330 LA Middelburg

Tel. (0118) 67 54 24

Fax (0118) 62 37 17

www.middelburg.nl

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag