dorpsvereniging SINT LAURENS

 

Kerken Sint Laurens gaan samen verder als één gemeente

 

De Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente in Sint Laurens zijn per 1 januari 2019 verenigd tot de Protestantse Gemeente Sint Laurens. De nieuw gevormde gemeente viert de zondagse Erediensten vanaf zondag 13 januari 2019 in de Dorpskerk,
Van Cittersstraat 69 in Sint Laurens.

Aanvang van de dienst: 10.00 uur.

De kleine kern Sint Laurens had nog steeds twee kerken die behoorden tot de Protestantse kerk Nederland, kortweg de PKN. Al jaren waren er enkele keren per jaar een gezamenlijke dienst maar overwegend hechtte ieder toch aan hun eigen gemeente, de Gereformeerde kerk aan de Noordweg en de Hervormde gemeente aan de
Van Cittersstraat.

Vanaf 2016 is de samenwerking geïntensiveerd en zijn de kansen van slagen om te fuseren onderzocht. Dit met een duidelijk doel om per januari 2019 verder te gaan als één gemeente.  De leden van beide kerken zijn gehoord en een overgrote meerderheid van de gemeenteleden hebben ingestemd met samengaan.

Niet onbelangrijk was dat beide kerken het ledental terug zag lopen. Het beroepen van een predikant werd lastig. Inmiddels is er nieuwe kerkenraad gevormd en is de procedure voor het beroepen van de predikant gestart.

De kerk aan de Noordweg is met de fusie overbodig geworden en samen met de pastorie verkocht.

 

januari 2019

 

 

 

 

 

 

70+ MIDDAG

Donderdagmiddag 4 april 2019 in de Dorpskerk van Sint Laurens

 

 

Donderdagmiddag 4 april, 14.30-16.30 uur, bent u als dorpsgenoot van 70+, van harte welkom in onze Dorpskerk.
Het leek ons goed om u de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en om bij te praten onder het genot van koffie en thee.

Deze middag wordt georganiseerd door een team van de Protestantse Gemeente.

 

Ds. Gerrit Buunk wil ons meenemen in wat hem en ons in beweging zet, afgewisseld met ‘lichtbeelden’ en muziek.

Muzikale medewerking door mevrouw Leny Stokman, piano.

 

Er is gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Als u wilt komen en dat hopen we van harte, meldt u zich dan aan vóór dinsdag 2 april 2019 bij

Rita Hanse, Noordweg 391, tel.nr. 611 898 of bij Jaap Eleveld, Van Borsselenlaan 12, tel.nr. 613 790

Als u geen eigen vervoer hebt, halen we u graag op.

 

U kunt ook een briefje zondag 31 maart in de collectezak doen met de volgende gegevens:


 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse Gemeente

 Sint Laurens