dorpsvereniging SINT LAURENS

 

Sint Laurens 6 maart 2019

 

Beste Dorpsbewoners,

 

We maken als Dorpsvereniging al jaren een krant, die meerdere keren per jaar verschijnt.

 

Nu nieuwsvoorziening steeds sneller gaat, voldoet de krant niet meer aan het idee waarmee hij ooit is begonnen: bewoners op de hoogte brengen van activiteiten enz.

 

Wilt u geïnformeerd blijven, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief op onze website https://sintlaurensdv.nl of volg ons op facebook https://www.facebook.com/dorpsverenigingsintlaurens

 

Om het gemakkelijk te maken informatie over Sint Laurens te vinden, maken we in maart een krant waarin gegevens, e-mail en eventueel telefoonnummers vermeld staan.

 

De advertenties die afgelopen jaar in de krant stonden, staan ook in deze krant.

Wilt u dat uw organisatie of club vermeld wordt? Maak dan even een artikel en stuur dat naar: e-mail. (Anneke de Pagter)

 

Maar u kunt ook aangeven dat alleen een e-mailadres en vermelding van de organisatie/club voldoende is.

 

Graag ontvangen we uw bijdragen uiterlijk 10 maart 2019.

We zullen proberen ieder jaar een update te maken.

 

Met vriendelijke groet

Redactie Dorpskrant

 

Heeft u een bericht of mededeling dat u voorheen in de dorpskrant plaatste, stuur dit dan nu naar

e-mail (bestuur dorpsvereniging).

Wij zorgen ervoor dat uw bericht in de nieuwsbrief/Facebook/website verschijnt. A.u.b. tekst aanleveren in Word en plaatjes/foto’s in JPG.

 

 

   De Dorpskrant verschijnt minder vaak