dorpsvereniging SINT LAURENS

De vereniging "AED Sint Laurens"

gaat de AED's (Automatische Externe Defibrillator) in Sint Laurens beheren en vrijwilligers voor hulpverlening werven en opleiden.
De AED’s zijn geplaatst in woongemeenschap Hof Popkensburg Kasteelstraat 7, ’t Hof Welgelegen, Noordweg 402 en bij mevrouw Van de Gruiter Sint Laurenslaan 4 (aanbellen).

De andere AED's worden beheerd en onderhouden door andere instanties. Een overzicht van alle AED’s in Sint Laurens vindt u op de startpagina van deze website.
Wilt u informatie over een cursus reanimatie dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail
klik hier of telefonisch 0118-635632, Lucie Geerse.
Vereniging Bestuurders;
Matty van de Gruiter
Lucie Geerse

 

Start nieuwe cursus EHBO aan kinderen.

 

Eerstehulpverlening aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat EHBO aan kinderen weet u hoe u eerste hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels. Ook krijgt u inzicht in de gevaren die kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

 

Via onze vereniging geeft bevoegde docent Matty van de Gruiter aan belangstellenden deze erkende Oranje Kruis cursus. De cursus beslaat 5 of 6 lesavonden van 19.30 tot 21.30 uur en wordt afgesloten met een toets. Na het behalen van de toets ontvangt u een certificaat dat 2 jaar geldig is. Om het certificaat geldig te houden kunt u 2 keer per jaar een herhalingsles volgen.

Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van eerstehulpverlening.

 

Iedere houder van een geldig certificaat EHBO aan kinderen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen.

Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat een EHBO’er zonder angst of belemmering eerste hulp kan verlenen.

 

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is voor de (aanstaande) vader, moeder, opa, oma, oppas, gastouder en iedereen die met kinderen omgaat.

 

De kosten voor deze cursus zijn € 80,00 (inclusief boek, materiaal en certificaat).

Deze cursus wordt door veel zorgverzekeraars in het aanvullend pakket deels of volledig vergoed.

Vraag bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

 

De cursus start bij voldoende deelnemers op maandagavond 25 maart, 1, 8 en 15 april en woensdagavond 24 april 2019. Daarnaast wordt in overleg nog 1 avond gepland. Deze cursus is o.l.v. erkend docent Matty van de Gruiter in het Dorpshuis Van Cittershoff, Van Cittersstraat 64

te Sint Laurens.    

 

Voor meer informatie of om u aan te melden kunt contact opnemen met Lucie Geerse via e-mail

of telefonisch 0118-635 632.

Lucie Geerse

 

 

 

 

Start nieuwe cursus reanimatie/AED voor mensen zonder

een EHBO-diploma.          

 

Deze reanimatiecursus beperkt zich tot het herkennen van symptomen die op een hartstoornis wijzen en hoe te handelen als u zo’n storing constateert. U leert welke controles u moet uitvoeren, hoe u de ademweg van een slachtoffer kunt vrijmaken, hoe u ‘hartmassage’ moet doen (borstcompressie) en hoe u iemand zelf kunt beademen.

 

Als hulpmiddel wordt steeds vaker een AED (Automatische Externe Defibrillator) ingezet. Tijdens de cursus leert u om dit apparaat te bedienen. Met dit apparaat kunt u een hart dat ‘in de war’ is, door middel van een elektrische schok ‘resetten’. Bovendien geeft het u instructies hoe u verder moet handelen.

 

AED-vereniging Sint Laurens geeft hiervoor aan belangstellenden een korte cursus. De cursus beslaat 2 lesavonden van 19.30 tot 21.30 uur en wordt afgesloten met een examen. Als u daarvoor slaagt krijgt u een certificaat. Om dat certificaat geldig te houden moet u 1 keer per jaar een herhalingsles volgen.

 

De kosten voor deze cursus zijn inclusief certificaat en cursusboek € 45,00.

 

Diverse zorgverzekeraars vergoeden een reanimatiecursus via de aanvullende verzekering. Een reanimatiecursus valt onder het kopje ‘preventieve zorg’ of ‘preventieve cursus’.  Vraag aan uw zorgverzekeraar of u deze cursus vergoed krijgt.

 

De cursus is o.l.v. erkend instructeur Matty van de Gruiter en zal bij voldoende deelnemers

(6 personen) maandagavond 8 en 15 april a.s. starten in het Dorpshuis Sint Laurens, Van Cittershoff, Van Cittersstraat 64.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lucie Geerse.

U kunt zich aanmelden voor deze cursus vóór 5 april a.s. via e-mail   

of telefonisch 0118-635 632.

 

 

 

maart 2019