dorpsvereniging SINT LAURENS

Informatie over molen De Hoop in Sint Laurens

molenF
molenD
molenE

Informationen

information

 

information

 

Molen De Hoop

Ankerpunt voor Sint Laurens en wijde omgeving

 

Historische plek

U bevindt zich op een historische plek:

al in 1426 is hier sprake van een

“Molenwerf achter Sint Laurens”.

Dat betrof toen een standerdmolen.

 

Stenen korenmolen

In 1721 wordt deze stenen korenmolen

De Hoop in gebruik genomen.

Landbouwers in de directe omgeving

van Sint Laurens vertrouwen er hun

koren aan toe. Molen De Hoop staat

bekend om de goede kwaliteit meel die

hij weet te leveren. Na het malen van

het graan wordt meel terug geleverd

aan diezelfde landbouwers. Die bakken

daarmee hun dagelijks brood.

 

Malen zonder wind

In de jaren ’20 van de vorige eeuw

wordt een arm-gasmotor geïnstalleerd,

die in de jaren ’30 wordt opgevolgd door

een dieselmotor. Een bijzondere

innovatie: er kan zo onafhankelijk van

de wind tòch worden gemalen!

 

 

 

 

 

 

Brand

Op 30 december 1943 brandt de Molen

gedeeltelijk af. Vermoedelijk als gevolg

van het warmlopen van de vang. Kap

en wieken gaan helaas verloren.

 

Herstart

De molen wordt provisorisch met

vanwege de oorlogsperiode zeer

beperkte middelen wind- en waterdicht

gemaakt. Het interieur wordt met divers

materiaal bedrijfsklaar gemaakt. Door

het installeren van een elektromotor kan

het molenbedrijf verder als maalderij.

 

Vervolg

Deze maalderij is nog vele jaren in

bedrijf tot aan de pensionering van de

laatste molenaar. Eind jaren ‘80 wordt

de Gemeente Middelburg eigenaar van

de molen. De molen zelf blijft daarna in

ruste.

 

Rijksmonument

Vanwege haar unieke eigenschappen

verkrijgt Molen De Hoop in 2002 een

officiële erkenning als Rijksmonument.

Deze informatie wordt u aangeboden door de Gemeente Middelburg en het Comité tot Herstel en Instandhouding van Molen De Hoop.

e-mail: molenstlaurens@zeelandnet.nl

 

Meer informatie en een YouTube film over de Molens in Middelburg.

 

In 2013 is een initiatief gestart tot “Herstel en Behoud van Molen De Hoop te Sint Laurens”

Er is een Comité gevormd dat sindsdien zeer actief is en probeert dit doel van herstel te bereiken.  Enkele voorbeelden hiervan treft u in deze link. Dit betreft o.a. eerdere berichten die in de Nieuwsbrief van de Dorpsvereniging van Sint Laurens werden gepubliceerd.

 

Bekijk foto's van het interieur, molenerf, wilgen knotten, snipperdag