dorpsvereniging SINT LAURENS

Contact over molen De Hoop via: e-mail

Molen De Hoop in Sint Laurens

Wat is er al gebeurd bij de molen?

 

In 2013 is op initiatief van Frits van Borrendam een comité gevormd met als doel de molen van Sint Laurens in oude luister te herstellen.

Het comité “Tot Herstel en Instandhouding van De Molen De Hoop te Sint Laurens” begon met het schrijven van een startnotitie. Deze werd op 29 oktober 2013 aangeboden aan de Middelburgse wethouder, tevens dorpswethouder van Sint Laurens, de heer Johan Aalberts.

Na advies van de Monumentencommissie is B&W accoord gegaan met de voorstellen van het molencomité.

U leest meer hierover als u de link volgt. Meer over de molen.  

 

April 2014. De eerste grote schoonmaakactie in en om de molen. Veel vrijwilligers uit het dorp gaan de wilgenbomen te lijf. Met gereedschap van Stichting Landschapsbeheer Zeeland en onder toeziend oog van de Commissaris van de Koning, de heer Han Polman, worden de oude wilgenbomen geknot. Ook wethouder Aalberts liet zich niet onbetuigd.  

 

Mei 2014.De romp wordt onderhanden genomen, waterdicht gemaakt en beschadigd metselwerk hersteld.

 

November 2014. De heer Cor Willemse, de laatste molenaar, geeft tekst en uitleg over de aanwezige apparatuur en hoe hij jarenlang zelfstandig het maalproces in de hand had.

Eind jaren 80 stopt de molenaar met zijn werkzaamheden en wordt de molenromp eigendom van de gemeente Middelburg.

 

December 2014. De hegjes rond het molenerf worden geplant en markeringspalen ingegraven.

 

 

April 2016. Weer moeten de wilgen geknot worden. De enthousiaste ploeg vrijwilligers “Het Groene Team” neemt deze klus voor zijn rekening.

 

November 2016. Een fraai informatiebord wordt door wethouder Aalberts onthuld.

Op het bord is in het kort de geschiedenis van molen De Hoop weergegeven. Via een QR-code kan men met een smartphone de informatie in het Frans, Duits of Engels lezen.

 

 

Het Groene Team heeft, met dank aan de afd. Groen van de gemeente Middelburg, houtsnippers verspreid aan de voet van de molen. Ook beplanting en bloembollen zullen vanaf het voorjaar de molen verfraaien.