dorpsvereniging SINT LAURENS

Bewoners Van Cittersstraat en Omgeving

    

  

onze referentie .071217.159631

behandeld door  P.P. van Beers

telefoon 06-22987487

onderwerp Start werkzaamheden

 

12 december 2017

Geachte mevrouw, meneer,

 

Door middel van deze brief willen wij op de hoogte brengen van de voortgang van de voorbereidingen voor de werkzaamheden in uw straat.

Zoals eerder aangekondigd gaat het werk starten op 8 januari a.s.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsmaatschappij Van der Straaten uit Hansweert.

De trottoirtegels / klinkers worden opgebroken, vervolgens worden er  sleuven gegraven om de nieuwe gas- en waterleidingen en elektrakabels aan te brengen. Hierna worden de oude kabels en leidingen verwijderd.

 

Belangrijk om te weten

Om vertraging te voorkomen is het voor ons belangrijk dat u thuis bent als de werkzaamheden aan uw aansluiting worden uitgevoerd.

Datum en tijdstip van deze werkzaamheden zullen een paar dagen tevoren kenbaar worden gemaakt.

 

Reinigingsdienst:

Met betrekking tot de reiniging, is het verzoek om de containers op de ophaaldagen, gezamenlijk, plaatsen op de hoeken van de straten, goed bereikbaar voor de vrachtwagen van de ophaaldienst.

 

Opslagterrein:

Voor alle werkzaamheden zijn veel materialen benodigd. Maar ook plaats voor een schaftwagen, toilet en een container voor de opslag van oude vervallen asbestcementbuizen. Na overleg met gemeente Middelburg is besloten om tijdelijk het vrije terrein naast Van Cittersstraat no. 47 in te richten.

 

Overlast

Helaas is het niet mogelijk de sanering te laten plaatsvinden zonder overlast. De straat wordt meerdere keren opengehaald en weer dichtgemaakt ten behoeve van het verwijderen van de oude leidingen. Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om de overlast zoveel mogelijk te beperken, onder andere door het plaatsen van loopplanken, zodat u te voet uw woning kunt bereiken.

De hulpdiensten worden door ons geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden.

 

 

Planning:

Fase 1 – Noordweg-Serooskerkelaan

Fase 2 – Serooskerkelaan-Burg. Baaslaan

Fase 3 – Burg. Baaslaan-Singelweg

Fase 4 – Kruispunt Boudaenlaan-Singelweg

 

U begrijpt dat wij afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Als het werkbaar weer blijft, dan hopen we eind maart klaar te zijn.

 

Contact:

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact op met de uitvoerder van aannemingsmaatschappij Van der Straaten,

dhr. Rens Sinke (06-22467320)

Projectopzichter DNWG Infra b.v. dhr. Richard Vertriest (06-12994966)

Front Office DNWG Infra b.v. te bereiken op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer: 0113-741100.

 

Met vriendelijke groet,

 

P.P. van Beers

Projectmanager DNWG Infra b.v.

 

 

 

 

     

 

 

 Nieuwe situatie